Palvelut

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä lisää tilan käyttäjien ja asukkaiden hyvinvointia ja parantaa viihtyvyyttä

Me palvelemme kaikkia kiinteistöjen omistajia sekä isännöinti- ja huoltoliikkeitä ilmanvaihtoon liittyvissä huolto- ja ylläpitotöissä. Palveluihimme kuuluvat mm. ilmanvaihtokanavien tarkistukset (puhtauden kartoitus, tarkistusmittaukset, koko järjestelmän kunto) sekä kuvaukset (still/video), ilmanvaihtokanavistojen puhdistukset sekä ilmamäärien mittaukset ja säädöt, pinnoitukset, desinfioinnit sekä erilaiset huolto- ja ylläpitotoimenpiteet kuten esimerkiksi suodattimien vaihdot sekä koneiden huollot kuten laakerien, hihnojen, puhaltimien ja moottoreiden huolto- ja vaihtotyöt.

Tiesithän, että kiinteistösi painesuhteiden seuranta ja tasapainotus on kiinteistösi terveyden turva!

Ilmanvaihtojärjestelmien tekniikka on nykyaikaistunut ja järjestelmien tuntemus vaatii tekijöiltä ammattiin kouluttautumista ja kokemusta. Amattityö vaatii myös yritykseltä jatkuvaa investointia oikeanlaisiin työvälineisiin, jotta järjestelmä voidaan puhdistaa ja huoltaa laadukkaasti ja tehokkaasti. Valitse kiinteistösi ylläpidon töihin osaavat ammattimaiset tekijät.
  • Kiinteistöjen sisäilman laadun valvonta
  • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukset
  • Ilmamäärien mittaukset ja säädöt
  • Ilmanvaihtojärjestelmien desinfioinnit ja hajunpoistot
  • Kanavapinnoitukset/ Ääniseristevillojen pinnoitukset
  • Kanavien robottivideokuvaukset
  • Suodatin- ja tarvikevaihdot
  • Yläpölyjen pyyhintä ilmanvaihtokanavistojen puhdistuksen yhteydessä
  • Huoltosopimukset
  • Opastus ja neuvonta

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukset

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus on tärkeä osa koko kiinteistön ylläpitoa. Ilmanvaihtokanavisto likaantuu ajan saatossa ja aiheuttaa ilmanvastusta ilmanvaihtokoneelle ja näin likaisuus näkyy helposti myös sähkölaskussa. Ammattilaisen suorittama ilmanvaihtokanaviston ja -järjestelmän puhdistus takaa toimivan ilmanvaihdon ja vähentää ilmanvaihdon osuutta energiankulutuksessa. Kanavisto harjataan mekaanisesti ja kanavisto tulee alipaineistaa asiankuuluvilla laitteilla. Työhön kuuluu myös venttiilien sekä koko koneen puhdistus kauttaaltaan. Ilmanvaihtokanavien puhdistus on ammattilaisen työtä. Väärin suoritettu puhdistus voi vaikuttaa kiinteistön painesuhteisiin ja jättää osan järjestelmästä likaiseksi.

Kysy lisää palveluistamme!

Ilmamäärien mittaukset ja säädöt

Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, miten hometaloja syntyy. Ilmanvaihtojärjestelmä säätelee koko kiinteistösi painesuhteita ja epätasapainossa oleva ilmanvaihto voi tehdä kiinteistöstäsi joko liian ylipaineisen tai alipaineisen. Liian ylipaineinen talo ajaa kosteutta kiinteistön rakenteisiin ja aiheuttaa näin riskin mikrobikasvustolle. Liian alipaineinen kiinteistö taas saattaa imeä seinärakenteista päästöjä, jotka eivät kuulu sisäilmaan ja huonontavat sisäilman laatua. Ilmamäärien sekä painesuhteiden ajoittainen säätäminen on tärkeää ja työ tulisi suorittaa myös Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen yhteydessä. Mittaus ja säätötyö vaatii kouluttautumista ja kokemusta erilaisten järjestelmien kanssa työskentelystä. Huolehditahan, että järjestelmästäsi huolehtii ammattilainen.

Kysy lisää palveluistamme!

Ilmanvaihtojärjestelmien desinfioinnit ja hajunpoistot

Ilmanvaihtojärjestelmän desinfiointia ei tule tilata perusteettomasti. Ilmanvaihtokanavisto ei ole sellaisen elävän mikrobi- tai homekasvuston alustaksi sopiva, joka tulisi desinfiointiaineella puhdistaa. Mikäli sisäilmamittauksilla ja laboratoriokokeilla on todettu sellainen ongelma, joka kuuluu desinfiointimenetelmällä poistaa, tulee kanava desinfioida asiaan kuuluvalla menetelmällä ja kemikaalilla. Tarjoamme asiakkaillemme asianmukaiset desinfiointikäsittelyt!

Huomaattehan, että desinfiointiaineet ovat voimakkaita biosideja (elinperäistä eliminoivaa) ja näin ollen vakavasti otettavia aineita. Desinfiointiaineiden käyttäjän kuuluu suojautua asianmukaisesti ja suojata myös tilankäyttäjät ja muu ympäristö asianmukaisesti. Desinfiointi on aina asiaan perehtyneen ammattilaisen työtä.

Kysy lisää palveluistamme!